ต้นทุนรถยนต์ของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
       สวัสดีค่ะ ดิฉันมีความประสงค์ขอสอบถามว่า ในกรณีที่ บริษัทฯเราเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องเป็นธุรกิจขายเคมีเกษตร  จึงไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
ตามความเข้าใจ ทราบมาว่า ถ้าบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมีการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน ในถือว่า Vat ที่เกิดขึ้นสามารถรับรู้เป็นต้นทุนได้ เช่น ซื้อยานพาหนะมา 1 คัน มูลค่าก่อน Vat  632,710.28 Vat เท่ากับ 44,289.72 รวมราคา 677,000 เงินดาวน์ 300,000 (รวม Vat คงเหลือจัดไฟท์แนทเท่ากับ  377,000 แล้ว ด/บเช่าซื้อ 2.60 % ผ่อน 48 เดือน คือ 4 ปี อย่างนี้เราจะบันทึกบัญชีอย่างไร เราสามารถนำ Vat + เป็นต้นทุนของทรัพย์สินเลยหรือบันทึกเป็นอะไร เพราะเรา Dr.ภาษีซื้อไม่ ได้เพราะกิจการเราไม่มี Vat และกิจการได้รับยกเว้นภาษี 7 % อยู่แล้ว
 
การบันทึกบัญชี ตามที่เข้าใจน่ะค่ะ
Dr. ยานพาหนะ   632,710.28+44,289.72 +2,565.01=      679,565.01-
      Dr  ดอกบี้ยรอตัดบัญชี  (352,336.45*2.60%) =            36,642.99.-
 
Cr.  เจ้าหนี้เช่าซื้อ-บ.ก                                                                        416,208.-
               เงินมัดจำ-ซื้อทรัพย์สิน                                                         300,000.-
 
หมายเหตุ  
1. คำถามก็คืออยากทราบว่า ภาษีซื้อที่เกิดจากค่ารถให้บวกเป็น ต.ทของตัวทรัพย์สินใช่ไหม
2.  ภาษีซื้อที่เกิดจากดอกเบี้ย 2,565.01 ก็ให้ถือรวมเป็นต้นทุนของทรัพย์สินใช่หรือไม่
รบกวนหน่อยน่ะค่ะ ไม่แน่ใจว่าทำถูกไหมช่วยไขปัญหาให้ด้วยคือถ้าเป็นกิจการทั่วไปที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มน่่ะเข้าใจง่าย แต่ถ้าเป็นธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีเนี้ย ควรรับรู้ภาษีซื้อนี้เป็นต้นทุนของสินทรัพย์ด้วยใช่ไหม   
 
ขอบคุณค่ะ
ไหม
 
       เรียน  คุณไหม   ประเด็นที่สอบถามขอให้ความเห็นเบื้องต้น เพื่อนำไปเทียบเคียงกับกฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
 
1. กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่า ไม่สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้า หรือบริการได้ แต่สามารถนำภาษีซื้อดังกล่าวไปรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ หรือหักเป็นรายจ่ายของกิจการได้ ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เนื่องจาก เป็นภาษีซื้อที่ไม่ให้หักในการคำนวณภาษี มูลค่าเพิ่มตาม ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)
 
มูลค่ารถยนต์ บวก ด้วย ภาษีซื้อ จึงต้องนำไปรวมเป็นมูลค่าต้นทุนของรถยนต์เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคาและสึกหรอ
 
2. ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาและสึกหรอ ทางบัญชี และภาษี อาจจะมีจุดที่แตกต่างกันสรุปดังนี้
       1. ทางบ/ช ให้นำมูลค่าของรถยนต์ + ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ นำมารวมเป็นต้นทุน โดยดอกเบี้ยตัดเป็นรายจ่ายในแต่ละปี
       2. ทางภาษี กำหนดให้นำมูลค่ารถยนต์ + ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้ + ดอกเบี้ย มารวมเป็นต้นทุน เพื่อคำนวณค่าเสื่อมราคตาและสึกหรอ ตาม พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145)มาตรา 7 ดังนี้
ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการเช่าซื้อ หรือโดยการซื้อขายเงินผ่อนมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินนั้น ให้ถือตามราคาที่พึงต้องชำระทั้งหมด แต่ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่จะนำมาหักในรอบระยะเวลาบัญชี จะต้องไม่เกินค่าเช่าซื้อ หรือราคาที่จะต้องผ่อนชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
 
 
เมื่อคิดค่าเสื่อมราคาและสึกหรอทางบ/ชแล้ว อาจจะต้องปรับปรุงค่าเสื่อมราคาให้เป็นไปตามประมวลรัษฏากร เพื่อให้ถูกต้องตามที่พี่ชีกำหนด และถูกใจคุณสรรพ์ของเรา จะได้ไม่มีปัญหากวนตัวภาษีกวนใจในภายหลัง
 
สำหรับกรณีของภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากดอกเบี้ย ทางบ/ช ถือเป็นรายจ่าย  จึงต้องนำภาษีซื้อจากดอกเบี้ยรวมเข้าไปในดอกเบี้ยรอตัดบัญชี  ทำให้การบันทึกบัญชี เป็นดังนี้
Dr. ยานพาหนะ   632,710.28+44,289.72 =                      677,000.-
     ดอกบี้ยรอตัดบัญชี(352,336.45*2.60%)+2,565.01=      39,208.-
 
Cr.  เจ้าหนี้เช่าซื้อ-บ.ก                                                                         416,208.-
               เงินมัดจำ-ซื้อทรัพย์สิน                                                           300,000..-
 
ส่วนทางภาษีก็จะมีแนวทางปฏิบัติ เหมือนที่อธิบายไว้ข้างต้น หากให้ถูกต้องอาจจะต้องดอกเบี้ยนำมาบวกกลับในการคำนวณภาษี และนำดอกเบี้ย+ภาษีไปรวมเป็นต้นทุนของทรัพย์สินและคิดค่าเสื่อม
 
ความแตกต่างระหว่างบัญชีกับภาษีจะมีปัญหาในทางปฏิบัติ แต่เท่าที่เห็นส่วนใหญ่จะเห็นว่ามูลค่าไม่เยอะ จะไม่บวกกลับ คงต้องลองนำไปหารือกับผู้สอบฯ ดูว่าจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรนะครับ
 
 
มือปราบภาษี
 
 
 
หมายเหตุ : ข้อคิดเห็นที่นำเสนอข้างต้นเป็นเพียงแนวทางเพื่อให้ค้นหาเพิ่มเติม ควรนำไปเปรียบเทียบข้อเท็จจริงทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปปรับใช้
 
 
ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่
คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com
Line@ คลิ๊ก : https://line.me/R/ti/p/%40ovt7363x