ชายชราสอนการจัดการสากล

title

หมวด: กฎหมาย
ราคา: THB 240.00

รายละเอียด
หลักการทางการเงิน บัญชี ภาษีอากร และกฎหมาย 
ที่เจ้าของธุรกิจหรือนักบริหารธุรกิจจำต้องรู้และปฏิบัติได้
กรณีศึกษาการจัดการทางธุรกิจ...ที่ในตำราไม่ได้สอน
เนื้อหาโดยสังเขป
ผู้เขียนได้เขียนเรื่องราวการบริหารและจัดการธุรกิจตามประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เขียน และเกิดขึ้นกับลูกค้าของผู้เขียนที่ล้วนแล้วแต่จะเป็นนักธุรกิจด้วยกันทุกคน เรื่องราวของการแก้ปัญหาจัดการธุรกิจ เขาบันทึกเรื่องราวของวิธีการแก้ วิธีการดำเนินการ... วิธีที่พลิกแพลงอันคนที่รู้จังรู้จริงเท่านั้น จะรู้รายละเอียดของวิธีได้...อารมณ์ ความรู้สึกขัดแย้งต่อเรื่องราวระหว่างโลกทางจิตวิญญาณกับโลกทางวัตถุ (ธุรกิจ) ต่อสู้กับอารมณ์ความรู้สึกในส่วนลึก และบรรยายออกมาให้ใครๆ เข้าใจผ่านเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเขา ซึ่งมันละม้ายคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในชีวิตของทุกคน
สารบัญ
การเข้าซื้อหุ้นแล้ว...เพิกถอนไม่ได้
การควบคุมและบงการบริษัท
มติพิเศษ...เพิ่มทุนบริษัท
ว่าด้วยเรื่องมติพิเศษ
ขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเกินมูลค่า
การคำนวณมูลค่าหุ้นสามัญ
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ

ผู้เขียน

ชาย  กิตติคุณาภรณ์

จำนวนหน้า

384 หน้า

สำนักพิมพ์

บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จำกัด

ISBN No.

974-549-031-8

การชำระเงิน
ท่านสามารถชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ระบุนี้
ชื่อบัญชี : บริษัท ลุยธุรกิจ รีเทิร์น จำกัด
ธนาคาร : กสิกรไทย   สาขาเพชรเกษม 51
เลขบัญชี : 013 - 3-92674-7
ยืนยันการชำระเงิน แจ้งยืนยันการชำระเงิน ได้ทุกช่องทาง
โทร. : 02-8036820-22