คู่มือขึ้นศาลฉบับคนทำธุรกิจและประชาชน

title

หมวด: กฎหมาย
ราคา: THB 190.00

รายละเอียด
คู่มือขึ้นศาล ฉบับคนทำธุรกิจและประชาชน
ถ้าท่านเป็นเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้
ถ้าท่านเป็นลูกหนี้ ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้การค้า ลูกหนี้เงินกู้ ลูกหนี้บัตรเครดิต
ถ้าท่านเป็นคนทำธุรกิจที่สุ่มเสี่ยงกับการเจอะเจอสถานะการณ์ที่ขัดแย้ง และหาข้อสรุปไม่ได้
ถ้าท่านเป็นประชาชนคนไทยที่ปฏิเสธการไม่รู้กฏหมายไทยไม่ได้
คู่มือเล่มนี้เป็นเหมือนยาสามัญประจำบ้าน บอกวิธีการฟ้องคดีและต่อสู้คดีให้กับท่าน
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมตัวขึ้นศาลโดยการฟ้องคดีในฐานะเป็นโจทก์ หรือการต่อสู้คดีในฐานะจำเลย ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา เริ่มตั้งแต่การที่จะเข้ามาในคดีได้อย่างไร ในฐานะใดบ้าง การฟ้องร้องในคดีแพ่งกี่ประเภทคดีอาญามีกี่ประเภท งักษณะคดีที่จะเข้าประเภทนั้นๆ และการดำเนินคดีแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรเมื่อมีเหตุแล้ว จะต้องขึ้นศาลใด ดารว่าจ้างทนายความให้ดำเนินคดีแทน และคดีที่ไม่ต้องว่าจ้างทนายความ การต่อสู้คดีในศาลชั้นต้น จนกระทั่งถึงชั้นศาลอุทธรณ์ ฏีกา ในคดีแพ่งและคดีอาญา ท่านจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของการขึ้นศาล และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินคดีในศาลแบบไม่มีความลังเลสงสัยอีกต่อไป แม้ไม่ใช่นักกฏหมายก็สามารถอ่านเข้าใจง่าย
สารบัญ
ท่านเป็นคู่ความประเภทใด
ท่านจะฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นคดีประเภทใด
เขตอำนาจศาลของคดีแต่ละประเภท
ต้องมีทนายความเมื่อใด
ไม่ต้องว่าจ้างทนายความเสมอไป
ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีทนายความ
การขึ้นศาลในคดีแพ่ง
การขึ้นศาลในฐานะโจทย์
การขึ้นศาลในฐานะจำเลย
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ

ผู้เขียน

อนิรุทธ์ พิริยศักดิ์มนตรี

จงรักษ์  พรมศิริเดช

ปลายมีนา  บัววัฒน์

ณฐพงศ์  พิทยาภา

จำนวนหน้า

240 หน้า

สำนักพิมพ์

บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จำกัด

ISBN No.

978-974-549-109-0

การชำระเงิน
ท่านสามารถชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ระบุนี้
ชื่อบัญชี : บริษัท ลุยธุรกิจ รีเทิร์น จำกัด
ธนาคาร : กสิกรไทย   สาขาเพชรเกษม 51
เลขบัญชี : 013 - 3-92674-7
ยืนยันการชำระเงิน แจ้งยืนยันการชำระเงิน ได้ทุกช่องทาง
โทร. : 02-9205406-9