ตารางสรุปข้อดีข้อเสียธุรกิจแต่ละประเภท

หมวด: 
ธุรกิจและการเงิน
รายละเอียด: 
ข้อดีข้อเสียของธุรกิจแต่ละประเภท
 

 

บุคคล, คณะบุคคล, ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วน

จำกัด

บริษัทจำกัด

 

กิจการร่วมค้า

1. การลงทุน

จำกัด

ระดมทุนได้มากขึ้น

ระดมทุนได้มากขึ้นและง่าย

ระดมทุนได้มากขึ้นและง่าย

2. การบริหารงาน

ตัดสินใจด้วยตัวเอง

ปรึกษากับหุ้นส่วนได้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

3. ความรับผิดชอบในหนี้สินของผู้ลงทุน

ไม่จำกัด

รับผิดชอบจำกัด ยกเว้นหุ้นส่วนผู้จัดการรับผิดชอบไม่จำกัด

รับผิดชอบจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ลงทุน

รับผิดชอบจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ลงทุน

4. ผลกำไร / ขาดทุน

เฉพาะส่วนตัวหรือกับหุ้นส่วน

เฉลี่ยกับหุ้นส่วน

เงินปันผล

ส่วนแบ่งกำไร

5. ความน่าเชื่อถือ

ต่ำ

ปานกลาง

สูง

ปานกลาง - สูง

6. การจัดตั้ง ขยายหรือเลิกกิจการ

สะดวก

หลายขั้นตอน

หลายขั้นตอน

หลายขั้นตอน

7. ภาระค่าใช้จ่าย

น้อย

ปานกลาง

มาก

มาก

8. การรักษาความลับ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อย

9. แรงดึงดูดพนักงาน

น้อย

ปานกลาง

มาก

มาก

10. การพัฒนาธุรกิจ

น้อย ใช้เวลา

ปานกลาง

มาก

มาก

11. การจัดทำบัญชี

ไม่ต้องจัดทำบัญชี

ต้องจัดทำบัญชี

ต้องจัดทำบัญชี

ต้องจัดทำบัญชี

ด้วยรัก

มือปราบภาษี


ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่

คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com

บทความที่คุณสนใจ