ต้องรู้!!! 4+(2) เรื่องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ประหยัด

เสียภาษีบุคคลธรรมดา,ประหยัดภาษี,ภาษีบุคคลธรรมดา
หมวด: 
บัญชีและภาษี
รายละเอียด: 

เงินได้คู่กับอะไรคงเป็นคำถามที่คุณสรรพ์ตอบได้ไม่ยากว่าคู่กับภาษีเงินได้สิ เพราะเมื่อมีเงินได้ก็ต้องเสียภาษีเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล โดยไม่สนใจว่าจะเป็นใครหน้าไหนหากไม่มีข้อยกเว้นให้ก็ต้องเก็บหมด

1.วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ผู้มีเงินได้หลายต่อหลายคนมักจะคิดว่า เวลาที่เรารับเงินแล้วผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไปแล้ว เท่ากับว่าเราได้จ่ายภาษีไปแล้วเป็นอันจบ แต่ในความเป็นจริงผู้มีเงินได้ยังคงมีหน้าที่ต้องนำเงินได้ที่ได้รับทุกประเภทมารวมกันเพื่อคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีอีกครั้งหนึ่ง

ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะมีการคำนวณ 2 วิธีให้เลือกคือ

  • คำนวณภาษีเงินได้อัตราก้าวหน้าจากเงินได้พึงประเมินสุทธิ
  • คำนวณภาษีจากเงินได้ตามมาตรา 40 (2) – (8) คำนวณภาษีเงินได้อัตรา 0.5% ของรายได้ก่อนหักรายจ่าย

วิธีไหนคำนวณแล้วต้องเสียภาษีเงินได้มากกว่าก็ต้องเสียภาษีด้วยวิธีนั้น

2.การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราก้าวหน้าจากเงินได้สุทธิ ​​

จะมีวิธีคำนวณดังนี้

(เงินได้พึงประเมิน - ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) X ภาษีเงินได้อัตราก้าวหน้า

สำหรับรายจ่ายที่จะนำมาหักในการคำนวณภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา ก็จะมีวิธีการหักรายจ่ายให้เลือก 2 วิธี ซึ่งผู้มีเงินได้สามารถเลือกวิธีที่หักรายจ่ายได้มากกว่าระหว่าง

  • หักรายจ่ายเป็นการเหมาตามอัตราที่กำหนด
  • หักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร

    

การคำนวณภาษีเงินได้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากและน่ากลัว เพียงแค่นำ รายได้ หัก รายจ่าย และค่าลดหย่อน เหลือเท่าไหร่ก็นำมาคูณอัตราภาษีเงินได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ช

 

เงินได้พึงประเมิน (มาตรา 40(1) – (8))

 

XXX

หัก

ค่าใช้จ่ายเหมาตามที่กฎหมายกำหนด หรือ

(XXX)

 

 

หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร

(XXX)

(XXX)

 

เงินได้พึงประเมินหลังหักรายจ่าย

 

XXX

หัก

ค่าลดหย่อน

 

XXX

 

เงินได้พึงประเมินก่อนหักเงินบริจาค  

 

XXX

 

หักเงินบริจาค   

 

XXX

 

เงินได้พึงสุทธิ              

 

XXX

 

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

 

 

-  คำนวณอัตรา 5- 35 % จากเงินได้สุทธิ

XXX

 

 

-  คำนวณอัตรา 0.5% จากเงินได้ก่อนหักรายจ่าย

XXX

XXX

    อ่านรายละเอียดค่าลดหย่อนได้จาก #7 ค่าลดหย่อนที่ประหยัดภาษีได้แถมรวยด้วย # คลิ๊กเพื่อ link ไปอ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

2.1การหักรายจ่ายเป็นการเหมา

การหักรายจ่ายเป็นการเหมา กับ การหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร เรามีสิทธิเลือกวิธีไหนหักรายจ่ายได้มากกว่าเราก็เลือกวิธีนั้น แต่หากเราเลือกหักรายจ่ายเป็นการเหมา เท่ากับว่าจะนำรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจมาหักเป็นรายจ่ายอีกไม่ได้ เรียกว่า เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยการหักรายจ่ายเป็นการเหมา มีหลักเกณฑ์สรุปดังนี้

  • หักรายจ่ายเป็นการเหมา ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ขึ้นอยู่กับประเภทเงินได้
  • กรณีหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาไม่ต้องมีหลักฐานรายจ่ายพิสูจน์

2.2การหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร

วิธีนี้สรุปง่ายๆ ว่า หากเรามีรายจ่ายในการทำธุรกิจไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน ก็ให้นำรายจ่ายนั้นมาหักจากรายได้ โดยมีเงื่อนไขหลักๆ คือ

  • เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ
  • ต้องมีหลักฐานพิสูจน์การจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน
  • นำมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี มาปรับใช้

3.การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเงินได้ก่อนหักรายจ่าย ​

จะมีวิธีคำนวณดังนี้

เงินได้พึงประเมินมาตรา 40(2) – (8) X 0.5%

เงินได้ก่อนหักรายจ่ายที่จะต้องนำมารวมคำนวณ ไม่รวมเงินได้จากการเป็นลูกจ้าง ให้นำเฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40(2) – (8) เท่านั้นมารวมคำนวณรายได้ และรายจ่ายเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อ่านเพิ่มเติมได้จาก #8 ด่านอรหันต์เงินได้และรายจ่ายที่ต้องรู้# คลิ๊กเพื่อ link ไปอ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

4.เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากจำนวนที่มากกว่า

มาถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะตัดสินใจยื่นแบบฯ และเสียภาษีแล้ว ขั้นตอนนี้ง่ายๆ ก็แค่นำ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวณได้จากแต่ละวิธีมาเปรียบเทียบกัน และเสียภาษีจำนวนที่มากกว่า

      เงินได้

หัก รายจ่ายเป็นการเหมา      X     อัตราภาษีก้าวหน้า

หัก  ค่าลดหย่อน

VS

    เงินได้พึงประเมิน

    มาตรา 40(2)-(8)   X 0.5%

         

          ผลลัพธ์ที่ได้คือเท่าไหร่ ก็ให้ดูว่า รายการไหนมากกว่าก็ให้เสียภาษีรายการนั้น อย่าลืมคำนวณ 2 วิธีเปรียบเทียบกับด้วยนะคร้าบ แต่วิธีที่ง่ายกว่าแค่เพียง download app Pit90 Free ผู้ช่วยในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาติดเครื่องไว้ Click http://www.bis-online.com/download winklaugh

ด้วยรัก

มือปราบภาษี

 


 
ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่
 
คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com