บริจาคมากหักลดหย่อนบุคคลธรรมดาได้มาก

หมวด: 
บัญชีและภาษี
รายละเอียด: 

ท่ามกลางความเสียหายของอุทกภัยที่เกิดขึ้น ยังคงปรากฏเรื่องดีๆ อย่างสม่ำเสมอที่เห็นความช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐ และคนไทย ที่ช่วยกันส่งทั้งกำลังแรงใจ ข้าวของ ทรัพย์สินต่างๆ ไปให้กับพี่น้องที่ได้รับความเสียหายให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีกำลังแรงใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลาย

ผลบุญจากการทำดีของพี่น้องทั้งหลาย นอกจากจะอิ่มเอบจากผลบุญแล้ว ยังได้รับผลอีก 1 รอบ เพราะสามารถนำเงินบริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เพิ่มอีก 50% 

ส่วนเรื่องราว หรือเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรลองไปดูกันนะครับ

  1. บริจาคระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560
  2. บริจาคให้กับส่วนราชการหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
  3. บริจาคให้กับองค์การการกุศลสาธารณะ หรือการสาธารณประโยชน์
  4. บริจาคให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่เป็นตัวแทนรับเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาค

     

​หากเข้าเงื่อนไขครบถ้วน นำเงินบริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีได้ 1.5 เท่าเลยเช่น

บริจาค 100 หักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีได้ 150 บาทแต่เมื่อรวมกับ

(ก) เงินที่บริจาคแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ

(ข) เงินที่บริจาคเป็นสาธารณประโยชน์แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศล หรือแก่สถานพยาบาล และสถานศึกษาอื่น

จะต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนทุกรายการแล้ว

มาช่วยกันนะครับนอกจากได้บุญแล้ว ยังนำผลบุญนี้ไปหักจากภาษีได้ทันทีเรียกว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งประหยัดภาษี 2 เด้งแบบนี้ไม่รีบทำคงจะไม่ได้แล้ว

ด้วยรัก

มือปราบภาษี


ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่

คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com

บทความที่คุณสนใจ