บริจาค 1 หักรายจ่ายได้ 1.5

หมวด: 
บัญชีและภาษี
รายละเอียด: 

ข่าวดีสำหรับบรรดาห้างร้านที่เป็น ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล, บริษัทจำกัดทั้งหลาย ที่ใจบุญสุนทานต้องการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลจากอุทกภัยที่กิดขึ้นในประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมาสามารถนำเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้เพิ่ม 50  % โดยมีแนวทางดังนี้

  1. บริจาคระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560
  2. บริจาคให้กับส่วนราชการหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
  3. บริจาคให้กับองค์การการกุศลสาธารณะ หรือการสาธารณประโยชน์
  4. บริจาคให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่เป็นตัวแทนรับเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาค

​รายละเอียดเพิ่มเติม ลองตรวจสอบกับผู้รับบริจาคดูนะครับ

เงินที่บริจาคไป นอกจากจะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว ยังสามารถนำเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่มอีก 50 % ด้วย เช่น

  • บริจาค 100 บาท นำหลักฐานใบเสร็จรับเงินมาบันทึกเป็นรายจ่ายเงินบริจาคทางบัญชีได้ 100 บาท
  • นำไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้อีก 50 บาท
  • รวมแล้ว จ่าย 100 ได้ล้าน เอ๊ยหักรายจ่ายได้ 150

​แต่ว่าจะบริจาคไปเท่าไหร่ แม้จะหักรายจ่ายได้เพิ่มอีก 50 % ก็ตาม เวลาคำนวณภาษีเงินได้อย่าลืมนั้งเงินบริจาร และเงินที่หักได้เพิ่มไปรวมกับเงินบริจาคการกุศลสาธารณะหรือบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์ด้วยนะเพราะ

รวมเงินบริจาคทุกรายการแล้ว จะหักรายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

เหลือเวลาอีกไม่เยอะมาช่วยพี่น้องคนไทยด้วยการบริจาค อย่างน้อยก็ให้หยดน้ำตาแห่งความทุกข์เปลี่ยนเป็นหยาดน้ำตาแห่งความปิติและตื้นตันใจเ พราะคนไทยไม่เคยทิ้งกันสู้ๆ ครับ

ด้วยรัก

มือปราบภาษี


ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่

คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com

บทความที่คุณสนใจ