2 วิธีคำนวณภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์

หมวด: 
บัญชีและภาษี
รายละเอียด: 

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีตัวสำคัญตัวหนึ่งที่ผู้ขายจะต้องชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน ซึ่งผู้ขายควรที่จะคำนวณภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ เพื่อจะได้นำมารวมเป็นต้นทุนในการเสนอขาย หรือเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อ หรืออาจจะวางแผนภาษีเพื่อลดภาระภาษีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และประหยัด

อ่านบทความเกี่ยวกับภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มเติม #5 ภาษีที่ต้องรู้ก่อนขายอสังหาริมทรัพย์# 

การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ขายเป็นนิติบุคคลไม่มีอะไรซับซ้อน แต่กรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา จะมีวิธีการคำนวณแยกเป็น 2 กรณี โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

1. การคำนวณภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมรดก ป. 100/2543 ข้อ 1

กรณีที่ผู้ขายได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยการให้ และมรดก จะมีวิธีการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยสรุปดังนี้

2. การคำนวณภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยวิธีอื่น ป. 100/2543 ข้อ 2

กรณีที่ผู้ขายได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยวิธีอื่น เช่น ซื้อ จะมีวิธีการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในภาพรวมคล้ายกับกรณีที่ได้มาโดยมรดก และให้ แต่จะแตกต่างกันในเรื่องของการหักรายจ่ายเป็นการเหมา โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

กรณีที่ได้มาโดยการให้ และมรดก หักรายจ่ายเป็นการเหมา 50% 

แต่กรณีที่ได้มาโดยวิธีอื่น สามารถหักรายจ่ายเป็นการเหมา ตามพระราชกฤษฏี ฉบับที่ 165 สรุปดังนี้

ก่อนขาย ก่อนคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คงต้องย้อนกลับไปดูว่าได้อสังหาริมทรัพย์มาโดยวิธีการใด ก็ให้นำค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดมาหัก และคำนวณภาษีตามขั้นตอนข้างต้น แต่วิธีง่ายๆ ในการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทำได้โดย Down load App Property Tax Free คลิ๊ก http://www.bis-online.com/download แค่นี้

หรือหากจะวางแผนภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย แค่ Download App Property Tax Pro ที่ http://www.bis-online.com/download ภาษีที่ประหยัดได้คุ้มค่า สมราคาแน่นอน

ลุยเลย

มือปราบภาษี


ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่

คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com
 
บทความที่คุณสนใจ