2 เรื่องที่ต้องรู้เพื่อยื่นแบบและเสียภาษีให้ถูกต้อง

หมวด: 
บัญชีและภาษี
รายละเอียด: 

หลายคนคงรู้ว่าเมื่อมีเงินได้ก็ต้องนำมายื่นแบบฯ เพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และต้องชำระภาษี (หากมี) แต่อีกลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่าต้องยื่นแบบฯ ยังไงและเมื่อไหร่ แถมหลายคนยังเถียงอีกต่างหากว่าไม่เห็นมีใครมาบอกให้ต้องยื่นแบบฯ เพื่อเสียภาษีเงินได้ก็เลยไม่เคยต้องยื่น

บางคนบอกรู้แล้ว เพราะทุกปีนายจ้างก็สรุปข้อมูลเงินเดือน โบนัสที่ได้รับทั้งปีมาให้แถมกำชับว่าอย่าลืมนำไปยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย อย่าให้ขาดตกบกพร่องทำตัวเป็นผู้เสียภาษีที่ดีด้วย ทำให้เผลอไผลเข้าใจไปว่าบุคคลธรรมดามีหน้าที่ยื่นแบบฯ และเสียภาษีปีละ 1 ครั้งคือภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป

1. ยื่นแบบและเสียภาษีให้ถูกต้อง สำหรับเงินได้จากการเป็นลูกจ้างอย่างเดียว

หากเรามีเงินได้จากการเป็นลูกจ้างอย่างเดียว ม. 40 (1) ไม่ว่าจะได้รับเป็น

 • เงินเดือน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าล่วงเวลา, ค่าเดินทาง
 • โบนัส
 • ได้อยู่บ้านของนายจ้างโดยไม่ต้องเสียค่าเช่า
 • อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์เพิ่มจากการทำงาน

ล้วนแล้วแต่ต้องนำมารวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยต้องยื่นแบบฯ ภงด. 91 ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป เพียงครั้งเดียว โดยนำเงินได้ที่ได้รับ หัก ด้วยรายจ่ายเป็นการเหมา และค่าลดหย่อน เหลือเท่าไหร่ก็นำไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

อ่านบทความเกี่ยวกับ ค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้จาก # 7 ค่าลดหย่อนที่ประหยัดภาษีได้แถมรวยด้วย#

2. ยื่นแบบและเสียภาษีให้ถูกต้อง สำหรับเงินได้อื่น นอกเหนือจากเงินได้จากการเป็นลูกจ้างอย่างเดียว

หากเรามีเงินได้จากการเป็นลูกจ้างอย่างเดียว ยื่นแบบฯ ปีละครั้ง ด้วยแบบ ภงด. 91 ภายในเดือนมีนาคมปีถัดไปแต่หากเรามีเงินได้อื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน หรือหากไม่มีเงินเดือน แต่ได้รับเงินได้อื่นเท่านั้น เช่น

 • เงินได้จากการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์
 • เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ
 • เงินได้จากการรับเหมา
 • เงินได้จากการประกอบธุรกิจการพาณิชย์

หากมีรายได้หลากหลายประเภทแบบนี้ จะยื่นแบบฯ ครั้งเดียวไม่ได้นะ ต้องยื่นแบบฯ ปีละ 2 ครั้ง

การยื่นแบบฯ ครั้งที่ 1 ยื่นแบบฯ ภงด. 94 ภายในวันที่ 30 กันยายนของปีที่มีเงินได้

yesนำเฉพาะเงินได้ตามมาตรา 40 (5) – (8) ที่ได้รับระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. ของปีมารวมคำนวณ

yesเลือกหักรายจ่ายในการคำนวณภาษี โดย

 • หักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร หรือ
 • หักรายจ่ายเป็นการเหมา ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

yesหักค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษี

yesค่าลดหย่อนผู้มีเงิน, คู่สมรส, บุตร ฯลฯ หักได้ครึ่งหนึ่ง

yesค่าลดหย่อนเฉพาะ เช่น เบี้ยประกัน, เงินลงทุน, ดอกเบี้ยบ้าน หักได้ เฉพาะรายการที่จ่ายชำระระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย.

yesกรณีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย มากกว่า ภาษีที่คำนวณได้ ไม่มีสิทธิขอคืน

การยื่นแบบฯ ครั้งที่ 2 ยื่นแบบฯ ภงด. 90 ภายในเดือนมีนาคม ถัดจากปีที่มีเงินได้

yesนำเงินได้ทุกประเภท มาตรา 40 (1) - (8) ที่ได้รับระหว่างเดือน ม.ค. – ธ.ค. ของปีมารวมคำนวณ

yesเลือกหักรายจ่ายในการคำนวณภาษี โดย

yesหักรายจ่ายตามความจำเป็นและสมควร หรือ

 • หักรายจ่ายเป็นการเหมา ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • หักค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษี

yesค่าลดหย่อนผู้มีเงิน, คู่สมรส, บุตร ฯลฯ หักได้เต็มจำนวน

yesค่าลดหย่อนเฉพาะ เช่น เบี้ยประกัน, เงินลงทุน, ดอกเบี้ยบ้าน หักได้ ตามที่ชำระ แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด

yesนำภาษีที่ชำระครึ่งปีตามแบบ ภ.ง.ด. 94 และภาษีหัก ณ ที่จ่าย มาหักออก

yesกรณีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย มากกว่า ภาษีที่คำนวณได้ มีสิทธิขอคืน

ใครมีเฉพาะเงินเดือนอย่างเดียวก็ยุ่งน้อยหน่อย ยื่นแบบฯ ปีละครั้ง หากโชคดีบริษัทที่สังกัดอยู่ใจดีทำให้ก็ไม่ต้องวุ่นวาย แต่หากมีเงินได้อื่นๆ ที่สรุปไว้ข้างต้น อย่าลืมว่าต้องยื่นแบบฯ ชำระภาษีครึ่งปีหรือไม่ จะได้ไม่เป็นปัญหา

หยุดปวดหัวกับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับผู้ช่วยในการคำนวณภาษีที่ต้องมีติดตัวกับ#แอพคำนวณภาษีของpapawealth # โหลดเลย (คลิ๊ก link ไปยัง หน้า download App)

ด้วยรัก

มือปราบภาษี


ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่

คอร์สอบรมออนไลน์ คลิ๊ก : http://www.bis-online.com