7 ค่าลดหย่อนรู้แล้วประหยัดภาษีได้ รวยเร็ว

หมวด: 
บัญชีและภาษี
รายละเอียด: 
     ค่าลดหย่อน เป็นอาวุธลับชิ้นสำคัญที่นำมาหักจากรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งหากค่าลดหย่อนเหล่านี้มีมากเพียงใด ก็จะทำให้รายได้สุทธิ (รายได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) น้อยลง แน่นอนว่ากำไรลดลง ซึ่งอาจจะทำให้ภาษีเงินได้จากการทำธุรกิจต่ำกว่านิติบุคคลก็ได้ (อ่านเพิ่มเติม 5 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเลือกทำธุรกิจในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)
     ค่าลดหย่อนจึงเป็นรายการสำคัญที่ทุกๆ คน ต้องให้ความสนใจ ซึ่งค่าลดหย่อนหลายรายการเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ขณะที่ค่าลดหย่อนบางตัวต้องวางแผนเข้าไปจัดการเพื่อให้ได้มา วันนี้เราจะหยิบนำค่าลดหย่อนมาจัดสรรเป็นชิ้นเป็นชุดให้เลือกดู และเลือกนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด หากเลือกได้ดีประหยัดวันนี้อาจจะมั่งมีในวันข้างหน้าได้ สำหรับการหยิบมาบอกเล่า ขอหยิบมาเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้เห็นชัดๆ ว่า แต่ละกลุ่ม
1.ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
     ค่าลดหย่อนกลุ่มนี้ จะเรียกว่า มันมีของมันเองโดยไม่ต้องดิ้นรนก็ได้ เพราะทางการเค้าให้มาเองแถมให้ทั้งตัวเอง ครอบครัว ครบชุด แถมตอนนี้หากมีลูกมากอาจจะไม่ยากจนเพราะหักค่าลดหย่อนบุตรได้มากด้วย มีอะไรบ้างไปดูกัน
 • ผู้มีเงินได้ จำนวน 60,000 บาท
 • คู่สมรส กรณีไม่มีเงินได้หรือมีเงินได้แต่ยื่นแบบรวมกัน จำนวน 60,000 บาท
 • บุตร หักได้ไม่จำกัดจำนวนบุตร คนละ 30,000 บาท

      

 2.ค่าลดหย่อนบุตรกตัญญู
     ทำดีต่อพระในบ้านถือว่าต้องได้รับผลบุญทันตาเห็น งานนี้หากใครดูแล อุปการะ คุณพ่อ คุณแม่ ทั้งของตัวเอง และของคู่สมรส สามารถนำค่าอุปการะเลี้ยงดูมาหักค่าลดหย่อนได้สูงสุด 155,000 บาท มีอะไรไปดูกันเลย
 • อุปการะบิดา มารดา ของผู้มีเงินได้ คนละ 30,000 บาท
 • อุปการะบิดา มารดา ของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ คนละ 30,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพบิดา มารดา ของผู้มีเงินได้และคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท
3.ค่าลดหย่อนคนดีของสังคม
     การอุปการะให้ความช่วยเหลือตามควรกับคนที่ด้อยโอกาสกว่าเรา นอกจากจะมีส่วนทำให้เกิดความสุขใจในฐานะผู้ให้และได้ให้โอกาสกับบุคคลอื่นแล้วยังได้รับสิทธินำรายจ่ายในการอุปการะดังกล่าวมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้อีก
 • อุปการะผู้พิการที่เป็นบุคคลในครอบครัว เช่น บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร ได้คนละ 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนอุปการะผู้พิการ ที่ไม่ใช่ญาติใกล้ชิด ไม่เกิน 1 คนๆ ละ 60,000 บาท
4.ค่าลดหย่อนคนมีบ้าน
     การซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย หากสามารถซื้อเงินสดได้ก็เป็นเรื่องที่ดี ทำให้ไม่มีภาระต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือน แต่หากต้องขอสินเชื่อเพื่อมาซื้อบ้าน แม้จะต้องมีภาระผ่อนทั้งต้น และดอกเบี้ยครบ แต่ก็ยังโชคดีสามารถนำดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านมาหักรายจ่ายได้ ดังนี้
 • ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้านอยู่อาศัย หักได้ตามที่ชำระจริงไม่เกิน 100,000 บาท
 
5.ค่าลดหย่อนเพื่อการออมและลงทุน
    ถือเป็นหนึ่งในรายการที่ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว เพราะนอกจากจะนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีได้แล้ว หากวางแผนการลงทุนดีๆ จะได้รับทั้งความคุ้มครอง และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคตอีกต่างๆ เรียกว่าได้เบิ้ลทั้งหักค่าลดหย่อน และ Passive Income กันเลยทีเดียว แถมมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรรเหมาะกับสไตล์ของแต่ละคน มากสูงสุดถึง 1,300,000 บาทกันเลย

- เบี้ยประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามที่ชำระจริงไม่เกิน 10,000 บาท
- เบี้ยประกันชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ตามที่ชำระจริงไม่เกิน 10,000 บาท
- เงินลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามที่ลงทุนจริงไม่เกิน 10,000 บาท
- เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามจริงไม่เกิน (1) ตามจริงไม่เกิน 500,000.00 บาท
- เงินสะสม กบข.(1) ตามจริงไม่เกิน 500,000.00 บาท
- กองทุนสงเคราะห์ครู(1) ตามจริงไม่เกิน 500,000.00 บาท
- กองทุนการออมแห่งชาติ(1) ตามจริงไม่เกิน 13,200.00 บาท
- เบี้ยประกันชีวิต แบบบำนาญ(1) ตามจริงสูงสุด 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน 200,000.00 บาท
- เงินลงทุนกองทุนรวม RMF(1) ตามจริง สูงสุด 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน500,000.00 บาท
- เงินลงทุนกองทุนรวม  LTF(1) ตามจริง สูงสุด 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน500,000.00 บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 9,000 บาท
**หมายเหตุ (1) ทุกรายการรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท
6.ค่าลดหย่อนคนใจบุญ
     ถือเป็นเรื่องที่ดีที่การทำบุญวันนี้ไม่ต้องรอถึงวันหน้า เพราะการทำบุญนอกจากจะทำให้อิ่มเอมใจแล้ว ยังได้รับผลเด้งที่สองคือ นำเงินบริจาคต่างๆ มาหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีอีกต่างหาก แถมหากบริจาคดีบริจาคเป็น ยังอาจจะหักรายจ่ายได้เพิ่มเป็น2 เท่าอีกต่างหาก
 • เงินบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ หักได้ 2 เท่าของที่บริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10% รายได้หลังหักค่าลดหย่อน
 • เงินบริจาคให้แก่สถานพยาบาล สถานศึกษา องค์กรหรือสถานสาธารณกุศล และการสาธารณะประโยชน์ ตามที่บริจาคจริง แต่ไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าลดหย่อนทุกรายการ
7.ค่าลดหย่อนอื่นๆ ตามเทศกาล
   เรียกว่า เป็นค่าลดหย่อนตามเทศกาล เพราะภาครัฐอาจจะออกมาตรการภาษีตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา เช่นต้องการกระตุ้นให้เกิดการซื้อบ้าน, การท่องเที่ยว, การจับจ่ายใช้สอย มีอะไรบ้างคงต้องติดตามเป็นระยะ
      ค่าลดหย่อนมีหลากหลายให้เลือกนำมาใช้ แต่ก็มีรายละเอียด เงื่อนไขที่ต้องศึกษาก่อนนำไปใช้จะได้ไม่มีปัญหาตามหลัง หากใช้สิทธิได้ครบมีสิทธิ์ที่จะรวยเงิน รวยความสุข และประหยัดภาษีได้ สุดยอดมากจริงๆ
 
 
ลุยเลย
มือปราบภาษี
 

      

ติดตามบทความ สาระความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน หลักสูตรอบรมที่หลากหลาย และ application ช่วยในการทำธุรกิจที่โดนใจ ใช้ประโยชน์ได้จริงที่