หมวด : การลงทุน

หัวข้อ วันที่สร้าง
หลักเกณฑ์การวัดหุ้นถูก...แพง [ อ่าน : 316 ] 23/02/2018
กำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา (EBITDA) [ อ่าน : 349 ] 23/02/2018
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ตอนที่ 2 [ อ่าน : 357 ] 23/02/2018
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ตอนที่ 1 [ อ่าน : 448 ] 23/02/2018
P/E สูง ควรลงทุน ? ตอนที่ 4 [ อ่าน : 457 ] 23/02/2018
P/E สูง ควรลงทุน ? ตอนที่ 3 [ อ่าน : 412 ] 23/02/2018
ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนสูง ตอนที่ 3 [ อ่าน : 288 ] 23/02/2018
เล่นหุ้นอย่างมีจินตนาการ ตอนที่ 3 [ อ่าน : 366 ] 23/02/2018
เล่นหุ้นอย่างมีจินตนาการ ตอนที่ 2 [ อ่าน : 411 ] 23/02/2018
เล่นหุ้นอย่างมีจินตนาการ ตอนที่ 1 [ อ่าน : 270 ] 23/02/2018
หลักการลงทุนหุ้นแบบนักธุรกิจ [ อ่าน : 343 ] 02/02/2018
P/E สูง ควรลงทุน ? ตอนที่ 2 [ อ่าน : 380 ] 10/11/2017
P/E สูง ควรลงทุน ? [ อ่าน : 474 ] 10/11/2017
ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนสูง ตอนที่ 2 [ อ่าน : 274 ] 10/11/2017
ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนสูง ตอนที่ 1 [ อ่าน : 403 ] 10/11/2017
P/BV สูง ควรลงทุน ? ตอนที่ 1 [ อ่าน : 490 ] 09/11/2017
ราคาหุ้น VS กำไรสุทธิต่อหุ้น [ อ่าน : 493 ] 09/11/2017
ช่วงเวลาในการซื้อขายหุ้น [ อ่าน : 479 ] 09/11/2017
5 เรื่องต้องรู้ก่อนประมูลทรัพย์ [ อ่าน : 517 ] 04/09/2017
5 สิ่งที่ต้องทำก่อนประมูลทรัพย์ [ อ่าน : 376 ] 04/09/2017

หน้า